Haustetidsvurdering 2.10.2015

Det har vore ein ekstra runde i dag for å vurdera utviklinga på Aroma/ Rau Aroma. Utviklinga har gått fort og det er no klart for utorhausting på tidlige plassar viss grunnfargen er på plass. For seinare plassar som Fresvik, Feios, Vangsnes og Sogndal må de venta til det er teke nye prøvar på tysdag.

Sjå tilrådinga frå NLR her