Haustetidsvurdering 21.8.2014

Tilrådingar

Det ser ut til at vi ligg over 2 veker tidligare i utvikling i høve til fjordåret.

Discovery

Det er teke ut prøvar på Leikanger og Vangsnes. Epla har fått fin farge og er hausteklar på tidlige plassar.
Det er viktig at de kjem i gang med haustinga  det no er sug etter norske epler i maknaden.

Rau Prins

Det er ikkje teke prøvar men desse er hausteklar. Bør haustast og leverast seinast i neste veke.

Summerred

Det er teke ut prøvar på Leikanger, Slinde og Vangsnes. Raufargen er byrja å bli fin, men resultata visar at det er for tidlig med hausting. Nye prøvar vert tekne neste onsdag.

Clara Frijs

Det er teke prøvar på Slinde og Nornes. På tidlige plassar kan de starta med utorplukking. På seinar plassar kan de venta til etter helga.

Neste prøvetaking vert onsdag 27.8. med publisering torsdag 28.8.

Her er tilrådingane frå NLR