Haustetidsvurdering 24.9.2013

Summerred

Det er teke ut prøvar i Sogndal og Vangsnes. Alle plassar er hausteklar.

Rau Gravenstein 

Det er teke ut prøvar på Slinde, Sogndal og Vangsnes. I hagar med normal avling kan ein starta med utorplukking i midten av denne veka. På tre med liten avling kan haustinga starta no.

Aroma/ Rau Aroma

Det er teke ut prøvar på Leikanger, Slinde, Sogndal, Vangsnes og Feios. Ikkje hausteklar enno. Nye prøvar vert teke mandag.

Prins, Discovery og Clara Frijs

Desse sortane må haustast ferdig no. Siste innmeldingsfrist vert torsdag 26. september

Her er tilrådingane frå NLR