Haustetidsvurdering 5.10.2011

Summerred

Er fedigpakka og levert.

Raud Gravenstein

Små mengder på lager og vi reknar med at dei fleste er ferdige med haustinga. Bør inn på lager snarast og siste leveringsdato vert mandag 10.10.

Aroma

Vi er no i full gang med hausting alle plassar. Dei varme dagane før helga har sett fart i fruktmodninga. Viktig å få di inn på kjøl så fort som mogleg. Pass på grunnfargen.

Pærer

Alle pærer er sortert og levert. Er det noko att må vi ha det inn på fredag 7.10. for å få solgt det til konsum.

Vurderingar frå lanbrukrådgivinga ligg her.

Måleresultat ligg her.