Haustetidsvurdering 5.10.2016

Rubinstep

Det er teke prøve på Slinde. Denne visar fin utvikling på farge og målte verdiar. Den visar at det er klart for litt utorhausting på tidlige plassar. Epla er fortsatt faste og det er att bra med stive.

NLR sin rådgiving 28.9.2016
NLR sin rådgiving 4.10.2016

Dette er siste rådgiving på haustin i år. Vi kjem med melding om siste leveringsdag på sortane etter kvart.