Haustetidsvurdering 6.9.2016

Discovery

Haustinga er i full gang og det er ikkje teke prøvar denne gangen.

Summerred

Det er teke prøvar på Leikanger, Slinde, Sogndal og Vangsnes.
På tidlige plassar kan ein starta med utotplukking i midten av denne veka. Seinare plassar bør venta. Vurder grunnfarge og ta eventelt eigne prøvar.
Det vert teke nye prøvar i Sogndal og Vangsnes kommande måndag.

Raud Gravenstein

Det er teke prøvar på Leikanger, Sogndal og Vangsnes.
Analyseverdiane indikerar at sorten må henga litt lenger.
Nye prøvar vert tekne kommande måndag.

Clara Frijs

Det er teke prøvar på Slinde og Nornes.
Det er no klart for å starta med utorhausting.

Celina

Det er teke ein prøve på slinde.
Pærene er enno litt faste. Det vert teke ny prøve på kommande månda

For meir utfyllande informasjon så kan de sjå NLR sin tilråding her