Haustetidsvurdering 7.10.2015

Aroma/ Rau Aroma

Det er teke prøvar i Sogndal, Feios, Vangsnes og Fresvik. Alle verdiar visar at det er klart for utorhausting også på desse plassane. Utviklinga går raskt så det er viktig å komma i gang for at epla skal ha att lagringsevne.

Rubinstep

Det er teke ein prøve på Slinde. Desse har litt att enno før det er hausteklart. Det vert teke nye prøvar tysdag.

Summerred og R. Gravenstein

Her er det ikkje teke nye prøvar. Viktig at desse vert hausta før dei mjuknar. Utviklinga går raskt så dei bør inn på lager snarast.

Sjå tilrådingar frå NLR her