Haustetidsvurdering 9.9.2014

Aroma/ Raud Aroma

Det er teke prøvar i Fresvik, Feios, Vangsnes, Leikanger, Slinde, Nornes og Sogndal.
Prøvane visar at utviklinga går fort, og at tradisjonelt seinare plassar er tidligast i år. Dette kan skuldast turken i sesongen og at plassar med lite vatning modnar raskare. Det ser ut til å vera lengst komme  i Feios, Vangsnes og Sogndal. Der kan det startast med utorplukking på felt som er lite vatna no til kommande helg. Pass på at grunnfargen er på plass.

Summerred og Raud Gravenstein

Her vart det ikkje teke prøvar denne gangen.
Haustinga er i full gang og her er det viktig å følja med på fastheita så det ikkje vert overmodna.

Det vert ein ny runde på fredag 12.9.

Her er tilrådingane frå NLR