Haustetidsvurderingar 14.9.2011

Prins/ Kronprins

Siste haustedato tysdag 20.9.

Discovery

Er hausteklar alla plassar. Hovedtyngda bør inn på lager i veke 38.

Clara Frijs

Hausteklart alle plassar. Siste haustedato vert fredag 23.9. Dette er viktig for å få samanhengande salg og levert til ein god  pris.

Summerred

Hausteklar for utorplukking på tidlige plassar. Sjekk nøye fastheita på summerred. Den ser ut til å mjukna fort.

Haustpærer og seinare eplesortar

Det vert teke nye prøvar i neste veke på desse sortane og ny tilråding kjem på torsdag 22.9.

Her er heile tilrådinga frå lanbruksrådgivinga