Haustetidsvurderingar 20.9.2011

Discovery og Clara Fris

Siste leveringsdag vert mandag 26.9.

Summerred

Hausteklar alle plassar. Ver ops på mjuknig og få epla raskt inn på kjøl

Raud Gravenstein

På tidlige plassar og på unge tre kan ein starta med utorplukking til helga. Nokre få produsentar er i gang med utorplukking frå i dag.

Moltke

På tidlige plassar som Leikanger og Ytre Slinde kan haustinga ta til.

Philip

På tidlige plassar er pærene hausteklar.
Dei som har både Moltke og Philip bør hausta Moltke først.

Aroma

Det er litt tidlig for Aroma/ R. Aroma enno.

Nye prøvar vert tekne tysdag 27.9. og vert lagt ut innan torsdag.

Sjå heile tilrådinga frå Landbruksrågivinga her.