Haustetilrådingar 24.9.2012

Det er denne gangen teke ut prøvar på Leikanger, Slinde, Sogndal og Vangsnes. Det vart teke prøvar av Aroma/ Raud Aroma.

Rau Prins/ Kronprins

Denne er slutthausta og avslutta pakking.

Discovery

Siste innleveringsdato vert torsdag 27. september. Mesteparten vert pakka denne veka.

Summerred

Her er hovedhaustinga i full gang alle plassar. Pass på å få hausta denne sorten snarast. Dette på grunn av modning og trykkfastheit.

Rau Gravenstein

Her er hovedhaustinga i full gang alle plassar.

Arom/ Rau Aroma

På yttre Slinde er frukta kommen  lengst og der kan ein byrja med utorhausting. Det same gjeld Leikanger på tidlige plassar. Sogndal og Vangsnes kan byrja utorhausting frå helga på tidlige plassar. Nye prøvar vert tekne 1. okt
Pass på grunnfargen

Rubinstep

Det er teke ein prøve på Slinde. Denne sorten er ikkje hausteklar. Nye prøvar 1. okt.

Clara Frijs

Haustinga er på hell for denne sorten og alt er pakka. Siste innleveringsdato vert torsdag 27. sept.
Andre pærer som Bama tek imot som Ingeborg, Conferense og Herzogin Elsa må innleverast denne veka.

NLR tilråding