Haustevurdering 8.9.2011

Landbruksrådgivinga henta inn ein del prøvar på tysdag og har no komme med analyseresultata.
Det ver no lagt opp til å henta inn prøvar frå nokre referansehagar kvar tysdag og melding vert gitt på onsdag eller torsdagar.

Discovery

Prøvar teke hjå Terje Fosshagen, Harald Nornes og Ola Aaberge visar at frukta er klar for hausting på tidligaste plassane på Leikanger og utplukking av toppar på Nornes. Sogndal er litt for tidlig ennå.

Prins/Kronprins

Leikanger og Slinde er hausteklar kommande helg, medan Sogndal bør venta til neste veke.

Clara Frijs

Tidlige plassar på kvede A er hausteklar, medan frøstamme og brokmal bør henga til ut i neste veke.

Summerred/Gravenstein 

Desse sortane er ikkje hausteklar ennå og vert vurdert på nytt i neste runde.

Heile tilrådinga frå Lanbruksrådgivinga kan lastast ned her.