Haustevurderingar 10. sept

Analysar av prøvar gjort den 10. sep. visar at det no er klart for å starta haustinga av Prins, Discovery og Clara Frijs på strekninga Leikanger - Hermansverk - Slinde. På Vangsnes er det ennå litt tidlig. Der er det truleg tids nok over helga. Pass på å berre hausta godt utvikla frukt i første omgang.
Summerred nærmar seg og nye vurderingar vert gjort på tysdag 14. sep.
Moltke, Amanlis og Philip har inga hast ennå. Der og nye vurderingar på tysdag.
Det vil då verta teke vurdering også på Gravenstein.
Kravspesifikasjon for levering til Bama ligg under medlemsinformasjon