Siste levering R.prins og Kronprins

Siste leveringsdag for Kronprins og R. Prins vert tysdag 21. sept.
Pass på trykkfastheita no på slutten