Vurderingar 1.9.2011

Det har vorte teke nokre få prøvar denne veka på tidlige plassar, og haustetida for Prins og Dicovery nærmar seg oppstart.  Dei tidligaste plassane kan truleg starta med noko utorplukking rett over helga på både Prins og Discovery. Små tre ser ut til å vera lenger kommne enn store.  Dei som kan bør ut å gjera målingar for å sjå kor langt det er komme.
Clara Frijs er ikkje analysert, men dei og nærmar seg hausteklar. Kjem tidligare på kvede enn på frøstamme.
Det vert henta inn frukt frå ein del hagar på tysdag og ny tilråding vert lagt ut innan torsdag i neste veke