Haustetidvurdering 14.9.2018

Summerred og Gravenstein

Desse sortane er det meste komme på lager. Om nokon har attståande må det innmeldast seinast tysdag.

Aroma

Det er teke prøvar i Fresvik, Vangsnes, Leikanger, Slinde, Ylvisåker og Sogndal. Det er hausteklart alle plassar.
Krav til dekkfarge for Aroma/R.Aroma er 30%. 

Rubinstep

Det er teke prøve på Slinde. Den er ikkje heilt klar enno. om nokre dagar.


For meir utfyllande informasjon kan de lasta ned rådgivinga til NLR her