Hovedordrebestilling medlemskjøp 2019

Det er no tid for tinging av plantevern, gjødsel, driftsmiddel og planter på hovedordre .
Tinging er enklast med å bruka fruktklienten via knappane på framsida.

For dei som ikkje nyttar fruktklienten ligg det tingingsskjema her.

Medlemsskriv 2019

Bestillingsfrist 21. Februar

Skjema driftsmiddel ExcelSkjema dtiftsmiddel PDF
Skjema gjødsel ExcelSkjema gjødsel PDF
Skjema plantevern ExcelSkjema plantevern PDF