Hovedordrebestilling medlemskjøp 2020

Det er no tid for tinging av plantevern, gjødsel, driftsmiddel og planter på hovedordre .
Tinging er enklast med å bruka fruktklienten via knappane på framsida.

For dei som ikkje nyttar fruktklienten ligg det tingingsskjema her.

Medlemsskriv 2020

Bestillingsfrist 25.02.2020

Skjema driftsmiddel ExcelSkjema driftsmiddel PDF
Skjema plantevernmiddel ExcelSkjema plantevernmiddel PDF
Skjema gjødsel ExcelSkjema gjødsel PDF