Informasjonsmøte med Innovasjon Norge

Informasjonsmøte for frukt- og bærdyrkarar
Prognoser, vekstpotensiale og støtteordningar for frukt og bær i 2019

Tid: Tysdag 26. februar 2019 kl 18.30.

Stad: Sogndal kommunehus, kommunestyresalen.

 Arrangørar: Mobiliseringsprosjektet for frukt, Fylkesmannen i Vestland og Innovasjon Norge