Innovasjon Norge held informasjonsmøte

Informasjonsmøter om tilskot til investeringar i landbruk og hagebruk 2018

Sogndal

Tid:     31. januar kl. 19.00

Stad:  Kommunestyresalen, Sogndal kommune

Tema:
  • Generell orientering om prioritering av IBU-midlane (investerings- og bedriftsutviklingsmidlane) for 2018 i Sogn og Fjordane.
  • Retningslinjer for støtte til frukt og bær 2018.
Vel møtt!

Innovasjon Norge Vestlandet

www.innovasjonnorge.no
http://www.innovasjonnorge.no/no/Kontorer-i-Norge/Sogn-og-Fjordane/Dette-hjelper-vi-deg-med/landbruk-og-tilknytta-verksemd/