Kurs med Aad Wisse 7. mars

Skjerekurs i Celina-pære og eple med Aad Wisse
Første del av samlinga er via til Celina pære; to unge og eit eldre felt

08.00 Me ser på eit yngre felt hjå Gunnar Hamre, der alle trea vart skore tilbake våren etter planting. Bordsystem er no på plass i felt og me får demonstrert korleis desse trea skal skjerast. (Oppmøte/parkering ved fruktlagerert hjå Sognefrukt)
09.30 Feltbesøk hjå Terje Fosshagen (parker nede ved hovudvegen). Her er både tre som blei skore tilbake og tre som ikkje blei skore tilbake av same årgong som i føregåande felt på Hamre. Me ser på evt. skildnader mellom desse i vekst og forming.
10.45 Me avlegg felt hjå Ivar Henjum eit besøk. Dette er eit eldre felt som no er kome i bæring, også dette feltet er med bordsystem. (Parker i tunet).
12-13.00 Lunsj: kvar og ein ordnar seg eigen lunsj.
Etter lunsj er temaet skjering i ulike sortar eple; yngre felt med strengsystem
13.00 Me besøkjer Disocveryfelt hjå Tor Yttri. (Parker ved Sognefrukt).
14.00 Turen går vidare til Helge Fimreite, der me hovudsakleg ser på Summerred og Raud Gravenstein.
15.00 Siste post er besøk i Raud Aroma, Discovery og Raud Gravensteinfelt hjå Svein Jarle Slinde.
Me avsluttar ca 16.00

I år har me ikkje noko prosjekt som er med og sponsar kursa med Aad, så prisen vil
dessverre gå monleg opp. Det er difor viktig at de nyttar dagen godt! Endre Bjotveit bli med
og overset.
Deltakarpris per bruk; kr 1000 for medlemmar i NLR. Kr 1500 for Ikkje medlemmar i NLR.
Bindande påmelding til Marianne Bøthun innan 6.mars per mail: marianne.bothun@nlr.no