Medlemsmøte i Sognefrukt torsdag 11. april 2019

Innkalling medlemsmøte om pakkeristruktur

Dator: Torsdag 11. april

Klokkeslett: 18:00

Stad: Quality Sogndal Hotell

Under årsmøtet for Sognefrukt 2018 fekk styret følgjande oppdrag:

«Hausten 2017 inviterte Lærdal Grønt til samtalar om eit nærare samarbeid med Sognefrukt.
Styret og dagleg leiar for Sognefrukt har delteke i slike samtalar. Styret er også utfordra av
eigne medlemer til å vurdera nærare samarbeid og eventuelt samanslåing med Lærdal
Grønt. Årsmøtet gjev styret i oppdrag å greia ut eit tettare samarbeid med Lærdal Grønt og
eventuelt Innvik Fruktlager og andre. I eit slikt arbeid er det også naturleg å greia ut
samanslåing som eit alternativ og fordeler og ulemper ved dette, målt opp mot eksisterande
organisering.
Årsmøtet ber styret setja ned ei gruppe med eit eigna tal medlemer som fører samtalar og
eventuelle tingingar vidare på Sognefrukt sine vegner. Årsmøtet ber om at dette arbeidet
vert gjort så raskt og grundig som mogleg, med tilråding til medlemene om vegen vidare. Det
skal kallast inn til medlemsmøte når dette arbeidet er sluttført.»

No er arbeidet til gruppa styret for Sognefrukt sette ned ferdig, og arbeidet vert presentert på medlemsmøtet torsdag 11. april. Gruppa tek sikte på å leggja ut rapporten «Samarbeid, samanslåing eller halde fram som før» på Fruktklienten til nedlasting fredag 5. april.

Styret for Sognefrukt kjem med si innstilling til årsmøtet seinare.