Om oss

Bærproduksjon på sitt beste! 

Bilde 
av 
Mallard-2007

Sognefrukt er eit medlemseigd selskap som driv med pakking og omsetjing av frukt og bær.

Vår viktigaste aktivitet er pakking av eple, pære og plomme i tillegg til bær.

Frukta får me inn frå nærområdet i Sogn som har godt eigna klima for frukt og bærproduksjon.